Jama Ledana – istraživanje novog kanala

U subotu 5. marta 2016. godine vršeno je istraživanje novootkrivenog kanala u jami Ledana od strane 8 članova SD Ponir. Kanal se nalazi u zidu ispod ulazne vertikale u jamu. Ulaz u kanal je jako uzak i nakon provlačenja u dužini od 2m kanal se širi i prelazi u vertikalu dubine 30m.