Jama Ledana

U saradnji sa alpinistima iz Bugojna i Livna članovi SD Ponir su posjetili jamu Ledana u cilju fotografisanja iste i praćenja stanja. Tokom obilaska uočena je jedna jedinka slijepog miša koja pripada vrsti Barbastella.