Pećina u Živinicama

Pećina je pukotina, nastala tektonskim pomjeranjem, sa malim ulazom koji se otvorio naknadno. Ima više nivoa, koji se spajaju na nekoliko mijesta. Na nekim dijelovima je potrebna speleološka oprema kako bi se spustilo u niže horizonte. Primijećeno nekoliko pojedinačnih jedinki slijepih miševa i više vrsta podzemnih insekata. Procijena dužine je 300-400m kanala, a dubina 30-40m. Bogata je pećinskim nakitom