CRT 2014

Speleološko društvo Ponir je i ove godine uzelo učešće na međunarodnoj obuci za speleo spašavanje. Obuka je održana od 13. do 21. septembra na Beljanici, u kanjonu Resave, u okviru Inicijative Jugoistočne Evrope za prevenciju i spremnost na katastrofe (DPPI SEE). Obuku su organizovali Sektor za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Uprava za civilnu zaštitu i spasavanje Republike Slovenije u saradnji sa Gorskom službom spasavanja Srbije i Speleospasilačkom službom Slovenije.