Zajednička vježba spašavanja

12.11.2011 GSS Srbije organizovao je vježbu spasavanja iz speleološkog objekta (Suvi ponor) na lokaciji Kopana Glavica (Miroč). Dan ranije, u 18.00h, organizovan je polazak iz Beograda. Na Miroč smo stigli u 23h, i prespavali u Osnovnoj školi Vuk Karadzić. Predhodno smo bili upoznati sa planom akcije za sutra. Zadaci su bili jasno precizirani i konkretni a organizacija…