Jama Jojkinovac

 

Dana 14.08.2015.godine u poslepodnevnim časovima krenule su dve ekipe iz Banja Luke, zajedno sa Jodom iz AS-a, ka selu Bravskom. Zbog tehničkih problema sa prevoznim sredstvom ali i čekanja ekipe iz Zadara, svi smo bili u kampu tek oko 2.00h.

Jama Jojkinovac – nastavak istraživanja

 

Do pronalaska jame Nevidna Voda (653 m),  na Dinari, Jojkinovac je bio najdublja jama u BIH.

Dana 26.06.2015.godine prva ekipa (Nišić Zoran i Rogić Željko) osvajaju prvu vertikalu, u dužini od oko 90m. Celom dužinom u tom delu jama je prekrivena sigovinom, uglavnom u formi saliva, i velikih stalaktita. Na dnu vertikale nalazi se veliki sipar, koji je izuzetno labilan, a na svom donjem dijelu oslonjen na metalni poklopac od šporeta, nakon čega opet sledi vertikala te je izuzetno opasno stajati na njega. Taj problem rešen je traverzom tako da se sipar ne dodiruje prilikom prelaska sistema.

Pripreme za nastavak istraživanja jame Jojkinovac

Jamu Jojkinovac su istraživali speleolozi iz Slovenije (JK Novo Mesto) u periodu od 1982.godine do 1989. godine. Podaci o njihovim istraživanjima su objavljeni  u biltenu „Dolenjski Kras 3” iz 1992. godine. Jama je duboka 460 m i završava sifonom, iznad koga se nalazi neistraženi horizontalni kanal. Postoji još nekoliko neistraženih kanala tako da je krajnji cilj akcije u organizaciji SD Ponir – a istražiti te kanale, te upotpuniti i završiti započeto istraživanje.