Jama Ledana – istraživanje novog kanala

U subotu 5. marta 2016. godine vršeno je istraživanje novootkrivenog kanala u jami Ledana od strane 8 članova SD Ponir. Kanal se nalazi u zidu ispod ulazne vertikale u jamu. Ulaz u kanal je jako uzak i nakon provlačenja u dužini od 2m kanal se širi i prelazi u vertikalu dubine 30m.

Jama Ledana

U saradnji sa alpinistima iz Bugojna i Livna članovi SD Ponir su posjetili jamu Ledana u cilju fotografisanja iste i praćenja stanja. Tokom obilaska uočena je jedna jedinka slijepog miša koja pripada vrsti Barbastella.