Jama Ledana – istraživanje novog kanala

U subotu 5. marta 2016. godine vršeno je istraživanje novootkrivenog kanala u jami Ledana od strane 8 članova SD Ponir. Kanal se nalazi u zidu ispod ulazne vertikale u jamu. Ulaz u kanal je jako uzak i nakon provlačenja u dužini od 2m kanal se širi i prelazi u vertikalu dubine 30m.

Jama Ledana

U saradnji sa alpinistima iz Bugojna i Livna članovi SD Ponir su posjetili jamu Ledana u cilju fotografisanja iste i praćenja stanja. Tokom obilaska uočena je jedna jedinka slijepog miša koja pripada vrsti Barbastella.

 

 

Pećina u Živinicama

Pećina je pukotina, nastala tektonskim pomjeranjem, sa malim ulazom koji se otvorio naknadno. Ima više nivoa, koji se spajaju na nekoliko mijesta. Na nekim dijelovima je potrebna speleološka oprema kako bi se spustilo u niže horizonte. Primijećeno nekoliko pojedinačnih jedinki slijepih miševa i više vrsta podzemnih insekata. Procijena dužine je 300-400m kanala, a dubina 30-40m. Bogata je pećinskim nakitom